Sala i Martín redueix amb humor el lliure arbitri a la categoria de mite