Oiko credit

Oikocredit és la marca comercial utilitzada per Ecumenical Development Cooperative Society U.A., una cooperativa de crèdit fundada el 1975 amb seu als Països Baixos, i estesa per tot el món, centrada en la banca ètica.[1]

Oikocredit ofereix crèdits convencionals i microcrèdits per al desenvolupament d'iniciatives productives dirigides a les persones desafavorides dels anomenats "països del Tercer món". A la vegada, ofereix un producte d'estalvi a través de la subscripció d'aportacions econòmiques a l'entitat, que atorga un dividend màxim del 2% anual.[2]

Logo
Oiko Credit